Reacties


Compassiepluim

Enkele van uw reacties waren:

Contact in Zicht is een organisatie die zich enorm inzet voor de oudere (mede)mens. Ouderen worden door hen uit hun isolement gehaald door ze middels bijeenkomsten met leeftijdgenoten een luisterend oor te bieden, aandacht te geven en het gesprek met hen aan te gaan om op deze manier verbinding te zoeken tussen ouderen onderling. In het verleden heeft dat al tot veel mooie ontmoetingen geleid. Het hoeft verder geen betoog dat de mensen van Contact in Zicht hun werk met veel liefde en compassie doen

Een prachtig initiatief voortgekomen uit passie voor ouderen. Door haar inzet is het mogelijk geworden dat op veel plekken in Nijmegen ouderen letterlijk achter de geraniums zijn gehaald en eenzame ouderen weer koffie kunnen drinken in een huiskamersetting met professionals en buurtgenoten.

Contact in Zicht brengt binnen een kwetsbare groep mensen daadwerkelijk verbinding tot stand vanuit ieders eigenheid en levenservaring. Hierdoor ontstaat ruimte om langerdurende relaties op te bouwen, wat in deze levensfase niet meer zo voor de hand liggend is. Waardevol omdat het eenzaamheid terug kan dringen en waardering brengt voor wie je bent!

Een geweldig initiatief om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen. Door ontmoetingen in de eigen omgeving te organiseren leren mensen elkaar kennen. Hieruit kunnen weer goede vervolginitiatieven ontstaan.
Een klein duwtje in de rug.

Omdat het heel hard nodig is wat ze doen.

Contact in Zicht weet ouderen (door hun professionaliteit en betrokkenheid bij ouderen) activiteiten te ontwikkelen en aan te bieden waarbij verbinden, het delen van elkaars (levens)verhalen centraal staat.

Op vrijwilligersbasis wordt door de aan deze stichting verbonden personen op een warmhartige wijze aandacht geschonken aan ouderen. Contact in Zicht draagt daarmee bij aan de versterking van hun netwerk, help hen op middels deskundige, persoonlijke wijze bij verwerking van problemen/knelpunten, biedt (meer) perspectief/levensvreugde aan oudere, veelal kwetsbare medemens in de buurt/regio en werkt daarbij op onderdelen, goed netwerkend samen met tal van (welzijns-) organisaties/instanties.

Wie ? Alice Pleiter, Contact in zicht
Een heel mooi initiatief om ouderen in de wijk met elkaar in contact te brengen.
Er ontstaan mooie gesprekken die echt ergens over gaan. Een prachtige interventie in het kader van welzijn.
'Harten verwarmen, mensen verbinden en welzijn bevorderen.'  Mooier kan ik het niet zeggen.

In bijeenkomsten in de wijk Hees hebben wij ,8 senioren, met elkaar intensief van gedachten gewisseld rondom verschillende thema's.
Door de zeer goed voorbereide bijeenkomsten waren deze zeer boeiend en leerden we elkaar kennen . Er ontstond echt contact met elkaar .
8 verschillende mensen raakten met elkaar verbonden.
Contact in Zicht heeft ervoor gezorgd dat we samen het fundament konden leggen voor een blijvende verbinding.