Programma Contact in Zicht in een Notendop


SRV

Samenredzaamheid – eigen Regie – Verbondenheid

Een ontmoetingsprogramma voor de versterking van sociale netwerken van kwetsbare ouderen

 

Kernwoorden

zelfstandigheid erkennen en stimuleren

eigenheid waarderen

uitnodigend, informeel en laagdrempelig

bevorderen van aangaan van (nieuw) contact en (zo) eenzaamheid en isolement verminderen

 

Thema’s

kennismaken – zelfwaardering – winstervaringen van ouder worden – herinneringen en ervaringen als bron voor nu – vriendschap en verbondenheid – levenskunst en geluk – zingeving en inspiratie

 

Wat brengt het programma

De gespreksthema’s geven ruimte en nodigen uit tot beleven van iedere deelnemer als individu met een uniek levensverhaal, een eigen geschiedenis.

Er is waardering voor alle verhalen en gezichtspunten, herkenbaar of juist nieuw.

 

De opbouw van het programma is gericht op verder- en diepergaand kennismaken.

De thema’s en werkvormen maken andere kanten van mensen zichtbaar dan de gebruikelijke ‘weerpraatjes bij de brievenbus’. Hierdoor wordt de ruimte voor herkenning, ontdekken van gedeelde interesses en raakvlakken groter. Dit maakt het spectrum van mogelijke vervolgactiviteiten op eigen initiatief ook groter.

 

Uitwisseling van persoonlijke ervaringen biedt ruimte om steun te ervaren en te bieden, wat bevorderlijk is voor zelfwaardering en zingeving.

 

Life review en reminiscentie zijn verweven; het re-integreren van ervaringen uit andere levensfasen in de huidige mogelijkheden en onmogelijkheden. Putten uit het verleden door terug te blikken en mee te nemen wat waardevol was.

 

Nieuwe mensen, nieuwe verhalen, nieuwe ervaringen…

Als vanzelf verbreedt dat je blik, ook in andere situaties, omdat je open staat voor nieuwe dingen. Zo worden nieuwe mogelijkheden toegankelijk,

waar mensen voorheen vooral zagen wat níet (meer) mogelijk was in hun situatie.

 

Begeleiding

Is gericht op verbinden van ervaringen van ‘toen’ naar mogelijkheden voor wensen van ‘nu’.

Groepscohesie bevorderend door verbanden in de verhalen naar voren te halen.

Gaat uit van ieders eigen kracht. ‘Organiseert’ geen oplossingen of vervolg. Denkt mee en geeft informatie die aansluit bij wensen en mogelijkheden, waarin mensen zelf verder in actie komen.