Dagelijkse archieven: 11 januari 2022


In de krant
We kijken terug op een hartverwarmende afscheidsreceptie van onze stichting Contact in Zicht die plaats vond in onze vaste wijkplaats Buur. Hier  hebben we ruim 4 jaar ontmoetingsgroepen, workshops en verhalentafels met vele deelnemers “gedraaid”. Naast mensen van organisaties waar we mee samengewerkt hebben, waren er vrijwilligers en oud deelnemers […]

Afscheid van Contact in Zicht